หลักสูตรแนะนำ

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 2

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

หลักสูตรที่เปิดอบรม

img

ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น รุ่นที่ 10

img

นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal รุ่นที่ 62

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม