ประเภทหลักสูตรการอบรม :

หลักสูตรแนะนำ

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

img

นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ ระดับสูง : การบริหารงานประชาสัมพันธ์ยุค New Normal รุ่นที่ 62

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

img

สถาบัน รุ่นที่ 1

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม