หลักสูตรแนะนำ

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

img

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 32

หลักสูตรที่เปิดอบรม

img

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 32

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 2

img

นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารของภาครัฐ (PR CHANGE AGENT PROJECT) รุ่นที่ 3

img

รู้เท่าทันสื่อ รุ่นที่ 2

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 44

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 8

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 43

img

เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 42

img

การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ 15

img

พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น รุ่นที่ 7

img

การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 31

img

เทคนิคการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดอบรม