เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 41

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 44/45 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 0/10 คน )

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท

รายละเอียด

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะด้านพิธีกร สามารถพูด และทำหน้าที่พิธีกรในงานพิธีการต่างๆได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 10 พ.ย. 2565 - 14 มี.ค. 2566

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรม