เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ 43

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 53/54 คน )

ค่าลงทะเบียน

6,000 บาท

รายละเอียด

เพื่อให้การดำเนินงานพิธีการเป็นไปอย่างราบรื่น พิธีกร จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการในพิธี ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้อย่างเรียบร้อย เหมาะสม หลักสูตรเทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะการการพูด บุคลิกภาพ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานต่างๆ การดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง ตลอดจนการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าบนเวที ในฐานะพิธีกรมืออาชีพอย่างแท้จริง *** หมายเหตุ : ชำระเงินค่าลงทะเบียน หลังจากได้รับหนังสือตอบรับแจ้งทางเมล เท่านั้น***

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (Onsite)

เปิดรับสมัครวันที่ : 27 ม.ค. 2567 - 21 มิ.ย. 2567

ฝึกอบรมวันที่

เอกสารประกอบการฝึกอบรมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม