Test รุ่นที่ 0

หลักสูตรลงทะเบียน
( รับสมัครบุคคลทั่วไปทั้งหมด 2/5 คน - รับสมัครบุคคลภายในกรมประชาสัมพันธ์ 1/5 คน )

ค่าลงทะเบียน

บาท

รายละเอียด

test

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

สถานที่จัดอบรม : test (Online)

เปิดรับสมัครวันที่ : 05 - 06 เม.ย. 2567

ฝึกอบรมวันที่